A-radio-podden 21 januari

Med Aylin Fazelian, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet, Gunnel Alderholm och Evert Svenningsson.

Musiken är bortklippt av upphovsrättsliga skäl. 

facebook Twitter Email