3 sakområden EU har löst/kan lösa

1. Roaming- det inte är dyrare att använda mobilen utomlands inom EU än det är hemma

Att få bort roamingavgifterna har länge varit en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Den 15 juni 2017 blev detta verklighet och devisen ”roam like at home”, det vill säga att det inte är dyrare att använda mobilen utomlands inom EU än det är hemma, är numera verklighet för Europas konsumenter. Det är helt enkelt inte rimligt att det ska kosta skjortan att ringa eller mobilsurfa när man befinner sig utomlands inom EU. Med slopade roamingavgifter är vi äntligen på väg mot en gemensam marknad för mobiltelefoni.

Det är viktigt att EU kan leverera konkret politik som faktiskt gör skillnad i människors vardag. Roaming-frågan visar tydligt att EU är ett viktigt verktyg för att stärka konsumenternas rättigheter och hur man genom EU-samarbetet gemensamt kan åstadkomma positiva utfall som Europas konsumenter faktiskt kan dra nytta av.

Arbetet med att få bort roamingavgifterna har sträckt sig över flera mandatperioder och flera av ledamöterna i den nuvarande delegationen har aktivt drivit frågan. När vi startade arbetet fanns det en hel del motstånd från såväl medlemsstaterna som de konservativa ledamöterna i Europaparlamentet (inklusive moderaterna även om de svängde i frågan efterhand) och även från EU-kommissionen. Under beredningen av dessa ärenden har vi varit aktiva både inom vår egen partigrupp och vi har också varit med och lagt ändringsförslag. Viktigt att notera är att SD, både Lundgren och Winberg, röstade mot uppgörelsen om förordningen om grossistledet på roaming-marknaderna som möjliggjorde borttagandet av roamingavgifterna.

2. Tågresenärers rättigheter/Det ska vara tryggt att åka tåg i Europa! (klimat och jämställdhet)

Det är viktigt att tågresenärernas rättigheter stärks både för klimatet och för jämställdheten (fler kvinnor än män åker kollektivt). Om vi ska kunna nå våra gemensamt uppställda klimat- och miljömål måste vi ställa om till mer klimatsmarta transportalternativ, där tåget utgör ett viktigt alternativ jämfört med flyget. För att människor ska välja tåget framför flyget, när det finns som alternativ, måste rättigheterna stärkas inom tågsektorn för att kunna konkurrera med flyget. Som konsument ska man vara trygg med att man kan få rimlig ersättning vid ev. förseningar eller inställda avgångar. Det måste också bli lättare att köpa tågbiljetter för både kortare och längre resor och att veta vilka resealternativ som finns att välja på.

Europaparlamentet vill stärka tågresenärernas rättigheter, nu ska förslaget behandlas av rådet. Förhoppningen är att beslut om detta tas under 2019. Förslaget handlar om att tågresenärer måste ha rätt att få tydlig information när man köper en tågbiljett vilka regler som gäller vid ev. försening eller inställda avgångar. Resenärer ska få full kompensation om tåget är mer än två timmar sent och hälften av priset tillbaka om tåget är upp till en och en halv timme försenat. Om det sker en försening som gör att man missar ett tågbyte ska man kunna ta nästa tåg, oavsett vilket bolag som kör det. Det ska bli enklare att som konsument kunna köpa den biljetten som passar din egen tid och plånbok bäst, även om den totala tågsträckan körs av två olika tågföretag. Förslaget är även tänkt att förenkla för resenärer att kombinera tågresa med cykel och kräver därför av tågbolagen att det ska finnas utrymme för cyklar ombord på alla tåg. Det ska också bli enklare för personer med funktionshinder att åka tåg, de ska kunna få assistans direkt när de kommer till en tågstation istället för att behöva beställa den i förväg.

3. EU kan rädda Europas bin och den biologiska mångfalden.

Det pågår för närvarande en omfattande utarmning av den biologiska mångfalden i Europa och resten av världen. Sunda och fungerande ekosystem är fundamentala för ett hälsosamt växt- och djurliv men också för det mänskliga samhällsbygget. På grund av bland annat farliga kemikalier hotas insekter och däribland de viktiga bina. Därför har Socialdemokraterna i Europaparlamentet jobbat hårt med att få bort många farliga ämnen och skärpa miljöreglerna. Det vi har gjort är att förbjuda en rad bekämpningsmedel för att rädda Europas bin och den biologiska mångfalden.

Dagens omfattande användning av kemikalier i jordbruket är särskilt oroande. Vi vill hjälpa Europa att ställa om till ett modernt, klimat- och miljöinriktat jordbruk, som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Det industriella jordbruket är alltför beroende av kemiska bekämpningsmedel och vi måste ta fram hållbarare alternativ, för den biologiska mångfalden och människors hälsa. Bin och andra pollinerare spelar t.ex. en helt central roll för att vi ska kunna producera mat – då kan vi inte tillåta bekämpningsmedel som innehåller farliga kemikalier som hotar bins överlevnad. En nyckelåtgärd i denna omställning är att starkare krav ställs på att EU-länderna följer EU:s direktiv för hållbar användning av bekämpningsmedel. I dagsläget lever få länder upp till regelverket och det är inte acceptabelt. EU har infört förbud mot tre neonikotinoider (imidacloprid, clothianidin, och thiamethoxam), pga. deras skadliga inverkan på bins hälsa. Trots detta används i praktiken några av ämnena alltjämt i bekämpningsmedel, eftersom flera EU-länder sätter i system att åberopa undantag från förbuden. Vi vill förbjuda alla ämnen inklusive neonikotinoider som skadar bin och den biologiska mångfalden.

Jytte Guteland har varit ansvarig förhandlare av parlamentets utvärdering av EU-ländernas genomförande av direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel. Jyttes betänkande ställer bl.a. skarpa krav på att EU-länderna ska sätta upp kvantitativa mål för minskad användning av bekämpningsmedel och öka incitamenten för skonsammare alternativ, men även för att bekämpningsmedel ska förbjudas på offentliga platser som skolgårdar och i parker. Vidare har vi Socialdemokrater konsekvent verkat för att bekämpningsmedel innehållandes neonikotinoider, som är särskilt farliga för bins hälsa, ska förbjudas.

facebook Twitter Email