Svar till insändare från M om valfrihet något att värna i Partille tidning 9/8 2018

Att skolan är viktig och att stora satsningar behöver göras framöver är alla partier överens om. Det är hur detta ska gå till som skiljer oss åt.

Moderaternas lösning är att värna om valfriheten och gärna släppa in ännu fler privata aktörer. Så ska skolans problem lösas. Att, såsom nämns i insändaren, 46 procent väljer fristående skolor kan kanske ses som en moderat framgång, men verkar inte ha löst problemet med bristande kunskapsnivå, lärarbrist och hög sjukfrånvaro bland lärare och annan skolpersonal.

Vi Socialdemokrater menar att problemet är komplext och kräver helt andra lösningar än att öka valfriheten och låta det som är samhällets gemensamma ansvar, och som bekostas av skattemedel, lämnas över till den privata marknaden med vinstintressen som om skolan är vilken handelsvara som helst. 

Skolan är grunden för resten av våra liv. Det behövs stora investeringar och mer personal så att lärande och kunskap kan sättas i första rummet. Samhället ska ta ett stort ansvar för att höja resultaten i skolan och ge dess personal en god arbetsmiljö.

I Partille vill vi Socialdemokrater bland annat anställa fler lärare, specialpedagoger och personal till elevhälsovården. Barngruppernas storlek ska minska i de yngre åldrarna. Satsningar ska göras på vuxenutbildningen så att alla kan få en andra chans till utbildning.

Inte minst ska satsningar göras för att förbättra arbetsmiljön i skolan för både elever och lärare. Partille kommun måste visa sig som en bra och attraktiv arbetsgivare så att vi har den engagerade och professionella personal våra elever är värda.  

Socialdemokraterna värnar om välfärden, satsningar på skola och sjukvård ska prioriteras framför skattesänkningar. Våra skattepengar ska gå direkt till skola och sjukvård, inte till fler privata aktörer med vinstintressen.

Eva Carlsson (S)
Kommunalråd

Bengt Odeholm (S)
Vice ordförande Utbildningsnämnden

Bengt Odeholm

facebook Twitter Email