Skola


Bra utbildning med ett livslångt lärande

Utbildning är nyckeln till arbete och möjligheten att forma sitt eget liv. I Partille ska skolan hålla en hög kvalité. Alla elever ska ha samma chans att klara skolan. Mer resurser behövs för att tillgodose de behov som finns. Det ska alltid gå att få en andra chans att utbilda sig.

Vi vill:

 • Tillföra mer pengar för att återställa en god kvalité i skolan för både yngre och äldre elever.
 • Minska antalet elever i varje klass i de yngre åldrarna, från förskolan till årskurs 3. Mindre grupper på fritidshem.
 • Ha fler speciallärare/stödpedagoger till elever i behov av särskilt stöd.
 • Erbjuda lärarledd läxhjälp i alla skolor, minst 2 timmar per vecka.
 • Satsa på mer på vuxenutbildning så att alla kan få en andra chans till utbildning.
 • Ha en sommarskola upp till 4 veckor i årskurs 6-9 för de elever som inte uppnår skolans mål.
 • Förskolor ska finnas i närområdet. När många föräldrar arbetar på oregelbundna arbetstider behöver förskolor och fritidshem anpassa sina tider till föräldrarnas arbetssituation.
 • Införa fria kollektivresor för elever inom Partille kommun i samband med undervisning.
 • Ha fler lärlings- och praktikplatser för att ge människor en andra chans till att få ett arbete.
 • Andelen vegetarisk mat ska öka och vi vill öka andelen ekologisk mat. Skolmaten ska vara god, vällagad och tillagas i kommunens egna kök. En köttfridag i veckan.
 • Avtal med Universeum i Göteborg för studiebesök och utbildning i teknik och naturvetenskap.
facebook Twitter Email