Kultur och fritid


Spännande kultur och fritid  

I Partille ska det finnas ett rikt och spännande kultur- och fritidsliv. Våra friluftsområden ska ge möjlighet till rekreation med stor bredd och variation. Ungdomar och vuxna ska kunna utvecklas i idrottslivet. Alla ska ha lika möjligheter att få en meningsfull fritid.


Vi vill:

  • Planera för en ny simhall i Partille.
  • Erbjuda simskola för alla, alla ska kunna simma.
  • Det ska finnas ett bibliotek finns i alla kommundelar i samarbete med skolan.
  • Ha aktiva fritidsgårdar med utbildade fritidsledare och ett utbud som vänder sig till alla.
  • Stödja föreningslivet och verka för gott samarbete med föreningar och studieförbund.
  • Utveckla Kulturums utbud av olika kulturarrangemang. Den kultur- och musiktradition som finns i kommunen ska fortsätta att utvecklas och stärkas.
  • Ha ett rikligt utbud av fritidsaktiviteter. Den nya multiarenan och Vallhamra idrottscenter ska erbjuda ett brett utbud av olika aktiviteter för alla åldrar.
facebook Twitter Email