Arbete


Fler i arbete

Fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över. Alla människor behövs och ska ges möjlighet att försörja sig själva. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden för både män och kvinnor.

Vi vill:

  • Arbeta för att skapa fler arbetstillfällen i Partille. Stimulera till nya företagsetableringar och stödja det lokala näringslivet.
  • Skapa fler praktikplatser till ungdomar och vuxna. Antalet feriearbeten för ungdomar ska öka.
  • Att heltid ska vara normen för arbete.
  • Vid all upphandling ställa miljö-, sociala- och etiska krav, så kallad social upphandling.
facebook Twitter Email