Kommunal politik


Välfärd för alla

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle som stimulerar människors utveckling och ger alla oavsett uppväxt-miljö möjligheter att nå sin fulla potential. Ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Det skapar frihet åt alla.

Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället. Vi skapar tillsammans ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö

Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Partille. Vi måste bryta utvecklingen vi sett de senaste åren med växande arbetslöshet, sjunkande skolresultat och ökande ojämlikhet. Vi har en framtidsinriktad politik som gör att Partille blir en ännu bättre kommun att leva i.

Politik för att skapa fler jobb

Att alla bidrar med sitt arbete är avgörande för Sveriges utveckling och för att klara välfärden även i framtiden. Målet för den ekonomiska politiken är att nå full sysselsättning. Ingen ung ska behöva vara utan jobb.

Investeringar i skolan och utbildningen

Vi ska vända utvecklingen i den svenska skolan. Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå hos alla.

Politik som utvecklar en riktigt bra välfärd

Likvärdiga möjligheter till utbildning, vård eller omsorg skapar möjligheter till personlig utveckling för alla. Välfärden bidrar till sammanhållning i samhället, ökar jämlikheten och jämställdheten och ger frihet och trygghet för individen.

facebook Twitter Email