Aktuellt

Socialdemokraterna i Partille – Extra info

Smittspridningen ökar nu fort i vår region. Människor blir sjuka, fler testas positivt för covid-19 och trycket på sjukvården ökar igen. Vi befinner oss i ett allvarligt läge. Den här utvecklingen måste brytas! Därför införs nu lokala allmänna råd i flera regioner. Det här är en skarp uppmaning till oss som bor i de delar av landet där de lokala råden gäller.

Vi måste följa dessa råd – annars riskerar fler människor att bli svårt sjuka och sjukvården överbelastad. Stanna hemma om du har symptom. Du som är anställd, arbeta hemifrån om du kan det. Det underlättar också för människor som inte har den möjligheten och måste vara på̊ plats. Tvätta händerna ofta och gör det noggrant….

Läs mer

A-radion

Här kan du lyssna på podversionen med LO-facken och Fack You podcast som gäster

Här kan du lyssna på podversionen med LO-facken och Fack You podcast som gästerProgrammet i sin helhet går i repris på torsdag 22/10 kl 16.30 på 88,0 MHz i Partille eller via Radio88:s app.

Läs mer

VÅRT PARTILLE

S-information nummer 3, 2020

Innehåll • Ordförande har ordet • Kommande medlemsmöten • Skaffa autogiro – få två glädjelotter! • Sossepolitik när den är som bäst • Studier – bokcirkel • Utåtriktade aktiviteter • Boktips av Håkan Killius • Medlemsundersökning

Läs mer

Tyck till!

Har du idéer för hur Partille kan bli en ännu bättre kommun att leva och bo i?

Här kan du komma med dina tips och idèer för hur vi inom socialdemokraterna kan vara med och driva en politik för hela Partille. Det kan vara något du tror skulle bidra till ett mer levande centrum eller något annat klokt Tillsammans kommer vi på fler bra idéer! idelådan hittar du högst upp på hemsidan.

Läs mer

Häng med på Bokcirkel!

Vi kör igång årets andra bokcirkel, denna gång läser vi Illa far landet skriven av Tony Judt.

Vi startar den 4 november, anmälan gör du till Marie Raask på marie.raask@telia.com senast den 2 november. Du köper eller lånar boken själv och till första träffen vill vi att du läst inledningen. Träffarna sker via Zoom.

Läs mer

VÅRT PARTILLE

S-information nummer 2, 2020

Innehåll: Ordförande har ordet Kommande medlemsmöten Skaffa autogiro – få två glädjelotter! Studier Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet och det facklig-politiska utskottet ställer sig bakom skrivelse om LAS-utredningen Information ang uppskjuten distriktskongress A-radion Sommarkampanj flygbladsutdelning VÅRT PARTILLE 2,20

Läs mer

S, V och MP tar ansvar för Partille!

Den rådande situationen med coronaviruset och dess följdverkningar är en stor utmaning i samhället!

Det gäller också hur den livsviktiga demokratin och parlamentarismen i våra kommuner (och regioner) sköts i det läget. Samtidigt som de grundläggande värdena med mötes- och yttrandefrihet ska hållas höga handlar det om att ta ett gemensamt ansvar för att fokus så mycket som möjligt ska läggas på att minska skadeverkningarna av coronaviruset. Inte minst…

Läs mer

S-aktuellt 2020-04-02: Krispaket för landets kommuner och regioner

Många kommuner och regioner drabbas hårt ekonomiskt till följd av det pågående utbrottet av covid-19. Den s-ledda regeringen har därför kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om ett krispaket för landets kommuner och regioner. Totalt föreslås tillskott på sammanlagt 22 miljarder kronor i den vårändringsbudget för 2020 som presenteras den 15 april. Förstärkningen görs genom både ökade generella statsbidrag och en ökning av beloppet som ska täcka merkostnader inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Dessutom höjs statsbidragen permanent med 12,5 miljarder kronor från 2021.

Talepunkter Vi ger idag besked till Sveriges alla kommuner och regioner att det kommer stora statliga tillskott de kommande åren för att trygga välfärden. Det är utöver vårt tidigare besked att staten ersätter kommuner och regioner för alla extraordinära kostnader kopplat till arbetet med att vårda sjuka och minska smittspridningen. Coronavirusets spridning är först och…

Läs mer

VÅRT PARTILLE

S-information nummer 1, 2020

Innehåll: Sverige hjälps åt! Hälsning från Thorbjörn Carlsson Partikongress 2021 Information om aktiviteter Digital Bokcirkel AK-Styrelsen 2020 Ombud till höstmöte och distriktskongress 2021 Ordförande har ordet.

Läs mer

Tappa inte tron på ett bättre samhälle!

Hoppas att du orkar ta dig tid att läsa denna text, det är Socialdemokraternas ändamål. Vår vision, den text som är ryggraden i socialdemokratin. Det är inte budget, det är inga vallöften. Det är bara vi.

Partiets ändamål Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna…

Läs mer
facebook Twitter Email